Android app on Google Play iPhone app on iTunes
Download gratis voor Android Download gratis voor iPhone Download gratis voor Windows Phone
Terug
  1. Home
  2. Nazorg
  3. Hulp
  4. Verlengde jeugdzorg/WMO

Verlengde jeugdzorg/WMO

Goed nieuws: heb je pleegzorg? Dan kan je pleegzorgtraject vanaf 1 juli 2018 standaard door lopen tot je 21 jaar bent!

Op 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg. Gemeenten en zorgverzekeraars hebben meer taken gekregen in de langdurige zorg en ondersteuning. De AWBZ-zorg is overgegaan naar de WMO 2015 (gemeente), de Zorgverzekeringswet, de Jeugdwet (alleen bij hoge uitzondering) en de nieuwe Wet langdurige zorg. 
(zie ook Hoe verandert mijn zorg?).

Verlengde jeugdzorg kan worden aangevraagd als je na je 18e verjaardag ondersteuning nodig hebt. Dit kun je bijvoorbeeld aanvragen als je weinig tot geen begeleiding hebt van je ouders of vrienden, en dit wel nodig hebt.

  1. Let op: een aanvraag voor verlengde jeugdzorg moet je doen voor je 18e of binnen 6 maanden na je 18e. Je moet het aanvragen bij het jeugdteam/sociaal wijkteam uit jouw gemeente. 
    Pleegzorg als vorm van verlengde jeugdhulp is mogelijk vanaf 21 jaar tot 23 jaar. Pleegkinderen kunnen binnen 6 maanden na hun 21e verjaardag verlengde jeughulp aanvragen.
  2. Vraag je verlengde jeugdzorg aan? Dan word je gekoppeld aan een medewerker van het jeugdteam/sociaal wijkteam uit jouw gemeente met wie je kunt overleggen welke hulp je nodig hebt.

Jeugdzorg na je 18e verjaardag is altijd vrijwillig (tenzij het voor jezelf of voor je omgeving gevaarlijk is als jij nergens hulp krijgt). Ook voogdij vervalt op je 18e verjaardag. Je mag nu zelf alles bepalen.

Meestal wordt de jeugdhulp (zoals begeleiding) omgezet naar de WMO. Hiervoor geldt een eigen bijdrage. Hier vind je meer informatie en het aanmeldingsformulier.

LET OP: veel mentoren of andere hulpverleners willen je ook graag helpen na je 18e verjaardag. Luister naar ze, doe je voordeel met de hulp die je krijgt aangeboden. Zij kennen jou (redelijk) goed en willen je graag verder helpen!