Android app on Google Play iPhone app on iTunes
Download gratis voor Android Download gratis voor iPhone Download gratis voor Windows Phone
Terug
  1. Home
  2. Begrippenlijst
  3. Ouders hoogte studiefinanciering

Ouders hoogte studiefinanciering

Een aanvullende beurs is een extra bedrag dat je bovenop de basisbeurs kunt ontvangen. Voor je aanvullende beurs wordt gekeken naar het inkomen van je natuurlijke vader en moeder. Dit zijn de vader en moeder die bij de burgerlijke stand als je ouders geregistreerd staan. Ook een adoptieouder geldt als natuurlijke ouder. Een pleeg- of stiefouder geldt niet als natuurlijke ouder.

De basisbeurs is per september 2015 afgeschaft en vervangen door een studievoorschot. Je kunt dan nog wel een aanvullende beurs aanvragen.