Android app on Google Play iPhone app on iTunes
Download gratis voor Android Download gratis voor iPhone Download gratis voor Windows Phone
Terug
  1. Home
  2. Nazorg
  3. Hulp
  4. Verlengde pleegzorg

Verlengde pleegzorg

Als pleegkinderen 18 jaar worden zijn ze voor de wet volwassen. De jeugdhulp en de pleegvergoeding stoppen en er moet van alles geregeld worden. Financiële regelingen zijn vaak ingewikkeld en aanvraagprocedures kosten tijd. Daarom is het belangrijk om al met elkaar om de tafel te gaan zitten als een pleegkind 16 jaar wordt.

Wel of geen voortgezette jeugdhulp

Ook na hun 18e verjaardag hebben sommige pleegkinderen behoefte aan ondersteuning en begeleiding. Ze kunnen tot hun 23e een beroep doen op voortgezette jeugdhulp. Deze is altijd vrijwillig. De gemeente beslist over voortgezette jeugdhulp. De pleegzorgbegeleider en/of (gezins)voogd kunnen hierbij helpen. Zolang er sprake is van voortgezette hulp voor een pleegkind, zorgt de pleegzorgorganisatie voor begeleiding van pleegouders en jongere en een pleegvergoeding voor de pleegouders.
De hulp eindigt wanneer er geen hulpvraag meer is, wanneer het pleegkind geen hulp meer wil of als de jongere 23 jaar wordt.

Toch extra hulp

Denkt een pleegkind zich in eerste instantie prima te kunnen redden en blijkt er toch een hulpvraag te ontstaan? Het eerste half jaar nadat de jongere 18 is geworden, kan hij/zij alsnog hervatting van jeugdhulp aanvragen.